Regulamin pobytu w Willi Piękne Widoki

Zasady pobytu w naszym obiekcie
 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Willa Piękne Widoki uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 5. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości około3 dniowego pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.
 9. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego.
 16. Willa Piękne Widoki świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich u właścicieli, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 17. Willa Piękne Widoki ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. prawną pod względem technicznym usługę.
 18. Willa Piękne widoki nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 19. Parking przy Willi jest niestrzeżony i wolny od opłat. Willa Piękne Widoki nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa Hotelu.
 20.  W obiekcie zabronione jest:
  • wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej
  • zabieranie ręczników pokojowych na Termy
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
  • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 21. Zwierzęta wprowadzane na teren obiektu są akceptowane. Za wszelkie zniszczenia odpowiada właściciel zwierzęcia – ponosi odpowiedzialność materialną wyposażenia pokojowego powstałe jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju  Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Proceed Booking